Farm management til svin

Få overblik over din svineproduktion med GainOnline

I takt med at svinebesætningerne bliver større og mere komplekse, er behovet for overblik og for at kunne kontrollere flere stalde fra centralt hold vokset. Derfor har FarmGain udviklet et analyseværktøj, GainOnline, som giver dig et præcist og detaljeret overblik over din svineproduktion, og sikrer størst muligt udbytte af dit produktionsapparat. 

Optimér dine grises vægt og foderforbrug

Med data fra fodervægten, sammenholdt med data fra FarmGains vægtsystemer, får du et præcist og visuelt overblik over grisens udvikling og tilvækst samt dine foderblandingers virkningsgrad i vejeholdet. Den viden kan du bruge til at optimere din nuværende produktion, men også som beslutningsgrundlag i den fremadrettede foderstrategi.

GainOnline håndterer data om dine foderblandingers virkningsgrad i vejeholdet, indsigt i klimaet, grisenes vandindtag samt hændelses -og medicinregistreringer. Nedenfor følger nogle eksempler på, hvordan du kan bruge vores farm management løsning til din svineproduktion, og hvilke fordele det giver dig.

Arbejdsplaner og arbejdsrutiner

GainOnline hjælper dine medarbejdere med at få overblik over deres arbejdsopgaver, da de automatisk dukker op i app’en, og minder medarbejderen om dagens gøremål. På den måde er der ikke opgaver, som glemmes i farten og medarbejderen kan bedre prioritere sin arbejdsdag.

Grisenes medicinforbrug og trivsel

Få overblik over alle igangværende og færdige behandlinger af dine grise. Du kan se, hvornår behandlingerne er foretaget og af hvem. Ydermere vil det fremgå af din opgaveliste for den pågældende dag, hvilken medicin samt hvilket behandlingsforløb grisen har brug for.

Registrering af hændelser og døde grise

Med vores app, som er en del af farm management løsningen, kan du registrere døde grise, flytning af grise til aflastningssti og andre hændelser på stiniveau. Hermed ved du, hvilke sektioner eller stier, der skal være særligt fokus på.

Hurtig og sikker indrapportering

Du kan altid indtaste dine oplysninger, også selvom der ikke er net forbindelse. GainOnline kræver ingen software-installation, ingen vedligeholdelse og ingen sikkerhedskopier. Du vil altid have den seneste version.

Udskrivning og deling af data

Du har altid adgang til dine data, da de nu er tilgængelige digitalt. Det betyder, at du kan give eksterne personer, såsom f.eks. dyrlægen eller medarbejdere, adgang til udvalgte data. De kan enten udskrives eller deles på sti-, stald- og gårdniveau. Det kan være vigtige informationer om medicinering, vejehold, diverse hændelser, klima informationer og arbejdsplaner. 

Anvendeligt ledelsesværktøj

GainOnline kan også bruges som et ledelsesværktøj, der dokumenterer resultaterne af selv små ændringer i dagligdagen. På den måde kan du synliggøre over for dine medarbejdere, hvordan deres arbejde bidrager til hele gårdens omsætning, og bruge selvsamme viden som beslutningsgrundlag til at optimere din svineproduktion.

Denne hjemmeside anvender cookies, for at sikre dig den bedste oplevelse. Læse mere.