Vejeløsninger til svin

Vejesystemer til siloer på ben

Vores siloløsning er udviklet til vejning af alle tank- og silokonstruktioner med understøtninger baseret på brug af vejeceller, og fungerer 100% vedligeholdelsesfrit i selv de mest krævende miljøer. 

Billig og pålidelig silo vejning af grise

FarmGain har udviklet et gennemtestet vejesystem til vejning af alle tank- og silokonstruktioner med understøtninger (ben) baseret på brug af vejeceller. Vejecellerne, der er udviklet og produceret til formålet, er endvidere designet til at fungere 100% vedligeholdelsesfrit i selv de mest krævende miljøer. 

Vores silo løsning kan også håndtere sidekræfter

Alle typer vejeceller er følsomme overfor sidekræfter. De mest hyppige årsager er temperatursvingninger, udbøjninger ved fyldning af materialer i siloen, vindpåvirkninger, omrøring i tanken mm. Vi har udviklet en samlet løsning, der kan håndtere disse sidekræfter, så det ikke får nogen indvirkning på vejeresultatet.

Bedre overblik over dit foderforbrug

Vejesystemet giver et retvisende billede af siloens vægtfylde i realtid, som bl.a. kan indgå i den samlede vejeholdsløsning, sikre at du kun bliver faktureret for det aktuelle forbrug, samt give dig et bedre overblik over dit foderforbrug. Siloens vægtdata kan også ses af foderleverandøren, hvis det ønskes.

Monteringen er altafgørende for korrekt vejning

Selve monteringen er altafgørende for en korrekt og stabil vejning. Med vores løsning kan du i de fleste tilfælde nøjes med at veje belastningen på én understøtning (ben). Det sikrer lavere montage -og driftsomkostninger, og gør det nemt at komme i gang. Bemærk, at du med vores løsning også kan aflæse vægten på siloens indhold via både telefon, tablet og computer.

Denne hjemmeside anvender cookies, for at sikre dig den bedste oplevelse. Læse mere.